Mzorgconsultancy | IPT TRAJECTEN
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

IPT TRAJECTEN

Welkom bij de Integrale Professionele Trajecten (IPT) van MZC.

IPT

IPT staat voor Integrale Professionele Trajecten, een allesomvattende aanpak van reintegratieactiviteiten. Bij MZC richten wij ons op het bieden van ondersteuning op verschillende gebieden, waaronder;

 

– Eerste en Tweede spoor re-integratie,

– Medische interventies,

– Modulaire trajecten,

– Naar Werk trajecten,

– WerkFit trajecten,

– Arbodiensten,

– Outplacement

 

Als sinds 2008 staat MZC klaar en zet zich in voor mensen door middel van ons IPT programma/traject met individuele life (Style-) coaching. IPT is een programma/traject dat zich inzet voor het versterken van maatschappelijke participatie en het bieden van ondersteuning op diverse leefgebieden. Onze trajecten zijn speciaal ontworpen voor mensen waarbij één of meerdere tussenstappen nodig zijn voordat zij weer zelfredzaam zijn en kunnen doorstromen of deelnemen aan vrijwilligerswerk of regulier werk.

MZC is trots op haar multiculturele cliënten- en medewerkersbestand. Wij begrijpen de kracht van diversiteit en zijn toegewijd aan het bieden van ons traject die aansluit bij de unieke behoeften van elk individu. MZC beschikt over coaches die naast de West Europese talen ook ander of meertalig zijn en/of cultuurverwant zijn zoals:

Pools, Servisch, Turks, Marokkaans, Syrisch, Arabisch, Oekraïens, Russisch, Papiamento, Portugees/Kaapverdiaans, Spaans en Chinees Manderijn/Kantonees.

Wat IPT omvat.

Met IPT bieden we een allesomvattende aanpak die niet alleen gericht is op werk, maar ook op gezondheid en welzijn. Bij MZC geloven we in het ontwikkelen van trajecten die cliënten in staat stellen succesvol terug te keren naar de arbeidsmarkt en tegelijkertijd hun algehele welzijn te bevorderen. Door middel van persoonlijke begeleiding identificeren we specifieke behoeften, en passen we de trajecten aan op basis van individuele doelen en uitdagingen.

Focus op Resultaten

IPT is gericht op meetbare resultaten.

Wij monitoren voortdurend de voortgang en passen de trajecten aan om de beste uitkomsten te bereiken.

Met IPT bieden wij een allesomvattende aanpak die niet alleen gericht is op werk, maar ook op gezondheid en welzijn. Bij MZC geloven wij in het creëren van trajecten die cliënten in staat stellen om met succes terug te keren naar de arbeidsmarkt en tegelijkertijd hun algehele welzijn te bevorderen.

IPT is een programma/traject dat zich inzet voor het versterken van maatschappelijke participatie en het bieden van ondersteuning op diverse leefgebieden. Onze trajecten zijn speciaal ontworpen voor mensen waarbij één of meerdere tussenstappen nodig zijn voordat zij weer zelfredzaam zijn en kunnen doorstromen of deelnemen aan vrijwilligerswerk of regulier werk.

 

Lifecoaching en lifestyle coaching:
Lifecoaching en lifestyle coaching bieden we aan om jou te ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke doelen en ontwikkeling, het verbeteren van welzijn en het creëren van een gebalanceerde  en gezonde levensstijl. Wij stimuleren het ondernemen van activiteiten die vreugde en vervulling brengen, zelfreflectie en bewustwording. Door het creëren van een evenwicht tussen persoonlijk leven en professionele verantwoordelijkheden ontstaat Balans in Leven en Werk:

Maatschappelijke Participatie:
We richten ons op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van Cliënten.
Het identificeren en zetten van essentiële tussenstappen om weer regie over eigen leven te herwinnen waarna een soepele overgang naar vrijwilligerswerk of regulier werk mogelijk wordt.

Financiële Ondersteuning:
MZC biedt de ondersteuning die je nodig hebt om helderheid te krijgen in je financiële situatie.
We werken samen aan het beheren van financiële uitdagingen en bieden structuur, rust en transparantie.We ondersteunen o.a. bij het voorkomen van loonbeslag door schuldeisers, zelfs na het vinden van betaald werk.

Werkgericht:
We erkennen de impact van financiële moeilijkheden op het vinden van betaald werk.
We streven ernaar belemmeringen weg te nemen die Cliënten kunnen ervaren bij het ondernemen van activiteiten of het zoeken naar werk.

Empowerment:
Onze focus ligt op het herstellen van jouw gevoel van controle en invloed op je eigen leven. Door ervaren steun en begeleiding helpen we je stappen te zetten naar empowerment.

Rouwverwerking:
Onze benadering van rouwverwerking is holistisch en empathisch. We begrijpen dat ieder individu unieke behoeften heeft, en daarom passen we onze ondersteuning aan om aan jouw specifieke situatie tegemoet te komen. Of het nu gaat om het verwerken, of het verkennen van nieuwe perspectieven na het verlies, wij zijn er om je te begeleiden op jouw eigen pad van rouwverwerking.

Er wordt niet alleen naar de fysieke symptomen of specifieke problemen gekeken, maar er is ook aandacht voor de mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten van een persoon. Bij rouwverwerking kan dit betekenen dat niet alleen het verdriet en verlies zelf worden behandeld, maar ook de bredere impact op iemands leven en welzijn.

Waarom IPT?

In de huidige tijd worden mensen vaak geconfronteerd met meerdere factoren die belemmeringen veroorzaken op verschillende leefgebieden, wat kan leiden tot ‘uitval’. Het implementeren en doorlopen van een IPT bij MZC bevordert niet alleen het welzijn, maar ook de sociaal-maatschappelijke participatie van het individu. Wij geloven in een integrale benadering, waarbij we samen werken aan het herwinnen van de regie over uw leven.

Bij IPT streven we naar tastbare resultaten en empowerment, zodat elke deelnemer zijn eigen pad naar succes kan vinden. Ontdek wat het IPT voor u kan betekenen en maak vandaag nog een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Bij MZC staat u er niet alleen voor; wij zijn uw partner op het pad naar welzijn en hernieuwde levenskracht.

Effecten en beoogde effecten van IPT
 • Ondernemen van (arbeid gerelateerde) activiteiten:
 • Beoogd effect: Verhoging van actieve betrokkenheid bij arbeidsgerelateerde activiteiten.
 • Volgen van een cursus, opleiding of scholing:
 • Beoogd effect: Verbetering van vaardigheden en kennis voor betere inzetbaarheid.
 • Verbeteren van de taalvaardigheid:
 • Beoogd effect: Versterking van communicatieve vaardigheden voor bredere participatie.
 • Toename van (ervaren) fysieke en mentale gezondheid:
 • Beoogd effect: Verbetering van zowel fysieke als mentale welzijn.
 • Verbetering van de financiële situatie:
 • Beoogd effect: Structurering en verbetering van financiële stabiliteit.
 • Verbetering van woon- en leefomgeving:
 • Beoogd effect: Creëren van een positieve leefomgeving.
 • Toename van eigenwaarde (zelfvertrouwen en empowerment):
 • Beoogd effect: Versterking van zelfvertrouwen en gevoel van empowerment.
 • Toename van gevoel van controle op het eigen leven:
 • Beoogd effect: Verhoging van autonomie en zelfbeschikking.
 • Afname van gevoel van eenzaamheid:
 • Beoogd effect: Vermindering van sociaal isolement en eenzaamheid.
 • Verandering van passieve dag- en tijdsschema:
 • Beoogd effect: Actievere invulling van de dagelijkse routine.
 • Verbetering van de houding ten opzichte van werk en maatschappij:
 • Beoogd effect: Positievere perceptie en betrokkenheid bij werk en maatschappij.
 • Begeleiding voor/door Schuldhulpverlening of Bewindvoering:
 • Beoogd effect: Ondersteuning bij het beheren en oplossen van financiële uitdagingen.
 • Toename van sociaalverbondenheid:
 • Beoogd effect: Versterking van sociale relaties en netwerken.
 • Doen van vrijwilligerswerk:
 • Beoogd effect: Actieve bijdrage aan de gemeenschap en persoonlijke groei.
 • Begeleiding en coaching als zelfstandige (Ondernemerschap):
 • Beoogd effect: Ondersteuning bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en zelfstandigheid.
 • Structurele participatie aan het arbeidsproces (Werk):
 • Beoogd effect: Duurzame betrokkenheid bij het arbeidsproces, mogelijk resulterend in werk.