Mzorgconsultancy | IPT TRAJECTEN
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

IPT TRAJECTEN

IPT TRAJECTEN

Het Intensief Persoonlijk Training Traject (IPT²) van MZC

MZC biedt mensen met (ernstige) fysieke en/of mentale gezondheidsproblemen individuele life-coaching trajecten aan. Of de zorgvraag nu, fysiek en mentale balans is of Sociaal-Maatschappelijk van aard is of een totale combinatie van diverse zorgvragen, MZC ondersteunt, begeleidt en biedt u een individueel traject op maat traject aan.

Tegenwoordig zijn het vaak meerdere factoren die voor belemmeringen op verschillende leefgebieden een rol spelen bij het ‘uitvallen’ van mensen. Het inzetten en uitvoeren van een IPT² bevordert het Welzijn en de Sociaal maatschappelijke participatie van een individu.

Welke effecten worden beoogd?

Een IPT² richt zich in eerste instantie op de maatschappelijke participatie van mensen. De trajecten worden ingezet voor mensen, van wie MZC inschat dat vóórdat er sprake kan zijn van uitstroom naar vrijwilligers of regulier werk, één of meerdere tussenstappen (primaire stappen) gezet moet(en) worden.

MZC biedt ondersteuning en schept helderheid in financiële situaties.
Het is bekend dat veel mensen die uitkerings afhankelijk zijn, moeite hebben met hun financiële situatie. Ook meer dan de helft van de mensen kan slechts moeilijk rondkomen van zijn of haar inkomen en een derde van hen maakt schulden. Een groot deel lukt het niet om zelfstandig met hun financiële situatie om te gaan. MZC biedt structuur, rust en transparantie in uw financiële situatie.

Een moeilijke financiële situatie kan natuurlijk ook een sterke prikkel zijn om betaald werk te vinden. Voor veel mensen zijn de financiële problemen echter juist een belemmering om activiteiten te ondernemen of om gaan te werken. Daar komt bij dat, ook als er betaald werk wordt gevonden, ze er niet altijd financieel op vooruit zullen gaan door een mogelijk loonbeslag door schuldeisers.

De ervaren steun en begeleiding die MZC biedt op deze aspecten geeft de mensen weer het gevoel en besef van ‘invloed op het eigen leven’. Een voornaam punt waarop nog veel te bereiken valt en waar een IPT² zich ook concreet op richt.

Geïnventariseerde effecten en beoogde effecten van een IPT²;

 • Ondernemen van (arbeid gerelateerde) activiteiten;
 • Volgen van een cursus, opleiding of scholing;
 • Verbeteren van de taalvaardigheid;
 • Toename van (ervaren) fysieke en mentale gezondheid;
 • Verbetering van de financiële situatie;
 • Verbetering van woon en leefomgeving;
 • Toename van de eigenwaarde (zelfvertrouwen en empowerment);
 • Toename van gevoel van controle op het eigen leven;
 • Afname van gevoel van eenzaamheid;
 • Verandering van passieve dag en tijdsschema;
 • Verbetering van de houding ten opzichte van werk en maatschappij;<
 • Begeleiding voor/door Schuldhulpverlening of Bewindvoering;
 • Toename van de sociaalverbondenheid
 • Doen van vrijwilligerswerk;
 • Begeleiding en coaching als zelfstandige (Ondernemerschap);
 • Structurele participatie aan het arbeidsproces (Werk);