Mzorgconsultancy | DIENSTEN
15284
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15284,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

DIENSTEN

UW ZORG, ONS WERK!

Het juiste zorgplan

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Maar ook wanneer het u niet meer lukt alles op eigen kracht te doen. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan. Professionele mensen die u ondersteunen op de manier die u prettig vindt. Multi Zorg Consultancy is al sinds 2008 als zorgorganisatie actief in Rotterdam en biedt zorg voor iedereen. Zorg naar volle tevredenheid van onze cliënten. Zorg in uw eigen, vertrouwde thuisomgeving.

Altijd bereikbaar

MZC is voor cliënten en spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar op 010-4653597. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar op kantoortijden van 9 tot 17 uur.

Wij zijn altijd bereikbaar via:

  • Tel: 010-465 35 97
  • Kantoortijden van 09.00 – 17.00
IMG_3256

Wat bieden wij:

Huishoudelijke hulp

Als het bijhouden van uw huishouden te zwaar voor u wordt, kan huishoudelijke hulp een uitkomst zijn. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het schoonmaken van uw huis, afwassen, strijken, boodschappen doen en allerhande werkzaamheden die u in uw eigen thuis wenst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en gewoontes.

Administratie

MZC biedt ondersteuning en neemt zelfs de complexe administratie m.b.t. de zorg, voor u uit handen. Het administratieve proces voor:
– Het invullen van zorgovereenkomsten, verantwoording afleggen naar instanties, het bewaken van de indicatieperiode en postadres voor PGB;
– De uitvoering van het financiële proces, o.a. het betalen van de zorgverleners en bewaking van uitgaven van het PGB budget;
– Planning bij, o.a. het besteden van PGB en het maken van een dag of week planning voor eventueel innemen van uw medicijnen;
– Organiseren van, o.a. activiteiten zoals verjaardag, schoonmaken en het regelen van een verhuizing etc.;
Informatie verstrekken m.b.t. PGB regelingen en wijzigingen

Thuisbegeleiding

De maatschappij wordt steeds complexer. Bent u niet meer in staat om uw eigen huishoudenen dagelijks leven te organiseren? Heeft u daarbij ondersteuning en begeleiding nodig? Onze medewerkers kunnen u daarbij van dienst zijn en thuisbegeleiding kan voor u praktische hulp bieden. Het doel hierbij is altijd dat u weer (meer) controle krijgt over uw eigen leven en dat de thuissituatie weer aan zal voelen als uw thuis.

Dagbesteding

MZC wil met de dagbesteding onze ouderen in beweging krijgen en houden; bevorderen van zelfredzaamheid en begeleiden op emotionele gebied, bijvoorbeeld ondersteunen bij
eenzaamheid. Als u het steeds lastiger vindt om zelfstandig uw leven te leiden en er wel eens tussenuit wilt om samen met leeftijdsgenoten te eten, een spelletje te doen en de dag door te brengen, dan is de dagbesteding van MZC misschien wat voor u. U kunt één of 2 dagdelen per week deelnemen aan onze dagbesteding.

Als u ook een vervoersindicatie heeft, wordt het vervoer van en naar huis voor u verzorgd. De kosten voor dagbesteding worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij begeleiden u bij de aanvraag bij het WMO-loket, het sociale wijkteam of het gebiedsteam van de gemeente. Voor dagbesteding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het sociale wijkteam verzorgt de indicering. Eén keer per maand wordt een lijst uitgedraaid met het programma van de maand voor de
dagbesteding.

Activiteiten die per dagdeel o.a. worden gedaan in de dagbesteding;
• Knutselen en schilderen
• Sport en beweging voor ouderen
• Dansen
• Koken
• Spelletjes met geheugentraining
• Filmmiddag
• Voorleesmiddag
• Advies en voorlichting (gezondheid en voeding)

Wijkverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig bij dagelijkse handelingen, zoals wassen & aankleden, eten en drinken of medicijngebruik? Onze verzorgenden kunnen u hierbij helpen. Onze verpleegkundigen helpen u bij meer specialistische zorg, zoals wond- of stomaverzorging, het toedienen van medicatie, zwachtelen of sondevoeding.

Palliatief terminale zorg thuis

Wanneer een ziekte ongeneeslijk blijkt te zijn, is het belangrijk dat u de juiste zorg en aandacht ontvangt. De meeste mensen willen hun laatste levensfase thuis in hun vertrouwde omgeving doorbrengen. Door de zorg die MZC biedt, is dit in veel gevallen mogelijk. De professionele zorg die wij geven zorgt ervoor dat uw familieleden en mantelzorgers ontlast worden.

Onze zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Pijnbestrijding is daar onderdeel van, maar ook aandacht voor levensvragen en psychosociale ondersteuning en begeleiding van u als cliënt en uw familie en naasten.

Volledig pakket thuis

Stel, u heeft een indicatie voor zorg in een verpleeghuis, maar u wilt liever thuis blijven wonen. Kan dit dan, vraagt u zich misschien af? Met een Volledig Pakket Thuis is dit mogelijk. Zorg die u anders in een verpleeghuis zou ontvangen, wordt dan bij u thuis mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan: verpleging en verzorging, personenalarmering,
maaltijden aan huis, het schoonmaken van uw huis, de dagelijkse boodschappen, de kapper, een bezoek aan de fysio- of ergotherapeut. MZC kan dit voor u organiseren. U heeft dan 1 contactpersoon die ervoor zorgt dat er 24 uur per dag zorg (op afroep) voor u beschikbaar is.

Zorg aanvragen

U kunt de zorg thuis ook zelf aanvragen

Zorg thuis wordt via verschillende regelingen gefinancierd. Als u dit zelf wilt aanvragen kan dat op de volgende manier:

  • Huishoudelijke hulp en begeleiding: u gaat naar het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente.
  • Wijkverpleging: wordt door uw zorgverzekeraar vergoed (in het kader van de Zorgverzekeringswet). U, uw huisarts of behandelaar, benadert MZC en de
    verpleegkundige beoordeelt hoeveel zorg u nodig heeft en stelt een indicatie op. Voor meer informatie neemt u contact op met ons kantoor.
  • Volledig Pakket Thuis of overbruggingszorg thuis: hier vraagt u een indicatie voor aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Persoonsgebonden budget (PGB): alle bovengenoemde zorg kan ook betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget. Om uw persoonlijke situatie te bespreken kunt u het beste contact opnemen met ons kantoor.
Eigenbijdrage

Voor huishoudelijke hulp & begeleiding (Wmo) en verpleging & verzorging thuis (Wlz) wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt berekend door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Bij wijkverpleging wordt er geen eigen bijdrage gevraagd en wordt door uw zorgverzekering vergoed. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen op www.hetcak.nl.