Mzorgconsultancy | NIEUWS & INFO
16686
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16686,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

NIEUWS & INFO

UW ZORG, ONS WERK!

Informatie en beleid

MZC is een integere en gezonde organisatie die kordaat op de behoeften en wensen van de maatschappij inspeelt. Wij zijn een organisatie die innoverend en inspirerend is ten aanzien van haar dienstverlening, producten en naar haar medewerkers en cliënten.

Filosofie van MZC is: respect alle mensen in totaliteit, ongeacht hun Eigenheid, Cultuur, Religie en Sociaal gebied. MZC levert haar diensten in Rotterdam en heeft een multicultureel klanten en medewerkersbestand.
Naast de reguliere thuiszorg diensten biedt MZC ook specifieke gespecialiseerde diensten aan. MZC levert maatwerk! De Client is bepalend en staat te allen tijde centraal. U als client geeft aan waarmee u geholpen wilt worden.

Kwaliteit

Om diensten van een hoge kwaliteit te kunnen leveren werkt MZC met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van HKZ. Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit van de organisatie en stelt zeker dat MZC consistent haar cliënten een product en dienst verleent die de contractuele behoefte invult.

MZC is een integere en gezonde organisatie die kordaat op de behoeften en wensen van de maatschappij inspeelt. Wij zijn een organisatie die innoverend en inspirerend is ten aanzien van haar dienstverlening, producten en naar haar medewerkers en cliënten.
MZC straalt dit uit in woord en gebaar.

Leveringsvoorwaarden

Voor thuiszorg van MZC gelden algemene voorwaarden. Hierdoor kunnen we u op een verantwoorde manier zorg leveren.

Wij maken gebruik van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden van MZC. MZC is onze hoofdaannemer voor de (thuis)zorg, die voorwaardenscheppend werkt en de belangen behartigt van haar onderaannemers. Onderdeel van de algemene voorwaarden zijn onder meer de indicatiestelling, de eigen bijdrage voor thuiszorg en de schaderegeling. We bespreken de algemene voorwaarden altijd vooraf met onze cliënten. Na ontvangst van uw aanvraag voor thuiszorg van MZC voeren wij zo snel als mogelijk een intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek wisselen we informatie uit die voor een goede zorgverlening van belang is. Daarnaast maken we afspraken, o.a. over het tijdstip van de zorgverlening. We streven er naar zoveel als mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van onze cliënten.

Raadpleeg hier onze zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden:

Klik hieronder op de onderstaande links om de bestanden te bekijken

Veel gestelde vragen (FAQ’s):

Wat zijn de kosten van de zorg?

Voor huishoudelijke hulp & begeleiding (Wmo) en verpleeghuiszorg & volledig pakket thuis (Wlz) wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt berekend door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Bij wijkverpleging wordt er geen eigen bijdrage gevraagd, omdat dit door uw reguliere zorgverzekering wordt vergoed. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen op www.hetcak.nl.

Is aan de zorgvraag een minimum aantal uren verbonden?

Ja, MZC levert in principe de zorg volgens zorgplan. Indien u meer of minder zorg wenst, leg deze vraag dan aan ons voor en wij zullen de mogelijkheden onderzoeken om u van dienst te kunnen zijn.

Bij 3 uur zorg bieden wij u een totaalpakket aan op basis van uw zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het leveren van huishoudelijke zorg plus hulp bij het aan- en uittrekken van elastische kousen.

Is er een wachtlijst?

MZC heeft geen wachtlijst.

Krijg ik steeds dezelfde medewerker?

Wij streven naar continuïteit van de medewerkers bij onze cliënten.

Kan de zorg gegeven worden op een vaste dag en op een vast tijdstip?

Ja, u ontvangt de zorg zoals met de zorgcoördinator is afgesproken.

Hoe zijn mijn belangen als cliënt gewaarborgd?

Om uw belangen als cliënt te waarborgen worden bij MZC de volgende faciliteiten in acht genomen:

• Klachtenprocedure

• Cliëntenraad

• Privacyreglement

• Leveringsvoorwaarden

Hoe kan ik zorg aanvragen?

Zorg thuis wordt via verschillende regelingen gefinancierd.  Als u dit zelf wilt aanvragen kan dat op de volgende manier:

  • Huishoudelijke hulp en begeleiding: u gaat naar het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente.
  • Wijkverpleging: wordt door uw zorgverzekeraar vergoed (in het kader van de Zorgverzekeringswet). U, uw huisarts of behandelaar, benadert MZC en de wijkverpleegkundige beoordeelt hoeveel zorg u nodig heeft en stelt een indicatie op. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Cliënten Service Bureau.
  • Volledig Pakket Thuis of overbruggingszorg thuis: hier vraagt u een indicatie voor aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Persoonsgebonden budget (pgb): alle bovengenoemde zorg kan ook betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget. Om uw persoonlijke situatie te bespreken kunt u het beste contact opnemen met ons Cliënten Service Bureau.

Kan ik met de zorgcoördinator afspreken wanneer mijn zorgverlener komt?

In goed overleg tussen de cliënt en MZC wordt het moment van zorgverlening bepaald. MZC zal zich optimaal inspannen om de zorg op het door de cliënt gewenste tijdstip te laten plaatsvinden. Wanneer op doktersvoorschrift op bepaalde tijdstippen controles of handelingen moeten worden uitgevoerd dienen wij hiermee echter rekening te houden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het toedienen van insuline bij diabetespatiënten.